ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2014:


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2014:"

Transcripción

1 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2014: Identificació de la sessió: Caràcter: Ordinària Data inici: 30 de juny de 2014 Lloc: Presencial Horari de les 20:02 a les 22:09 Núm.: PLE2014/6 Hi assisteixen: President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds Excusen la seva assistència: Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió Ordre del dia: ÍNDEX: 1. ACTES PENDENTS D'APROVAR 1.1. PLE2014/5 Ordinària 26/05/ PROPOSTES DICTÀMENS DE LA COMISISÓ INFORMATIVA D ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERN I SEGURETAT 1

2 2.1. ALCALDIA Aprovació de les festes locals per l'any Manifest dels càrrecs electes locals de Torelló a favor del dret a decidir del poble de Catalunya i en suport a la consulta del 9 de novembre 2.2. HISENDA Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2014, per regularitzar despeses d'inversió i el seu finançament Mmodificació parcial ooff 2014: tarifa piscina, redacció de projectes i arxiu municipal Aprovació del Compte General de l Ajuntament de Torelló, any RECURSOS HUMANS Adhesió de l'ajuntament de Torelló a la pròrroga de l'acord signat entre l'associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria d'ocupació i Relacions Laborals del Departament d'empresa, pel qual s'estableix la retribució que percebran les persones aturades que contractin els ajuntaments en el marc del programa treball i formació promogut pel Servei d'ocupació de Catalunya, en base a l'acord Pel Diàleg social permanent de 31 de març de Declaració del compliment del principi d'estabilitat als efectes de superar el 10% de la taxa de reposició d'efectius a la policia local 2.4. SECRETARIA Aprovació de l expedient Aprovació dels plecs de condicions administratives, particulars i tècniques del contracte de servei per a la conservació i manteniment zones verdes municipi de Torelló DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT 2.5. URBANISME Acceptació desistiment per la modificació puntual núm. 12 del Pla General en relació a l antiga fàbrica de Can Blanc 3.- CONTROL DE L ACCIÓ DE GOVERN 3.1. MOCIONS Grup municipal d'icv-euia-e Moció sobre col laboració amb distribuïdors d'energies renovables a l'ajuntament de Torelló 3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA Donar compte al Ple dels Decrets 3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA Donar compte del decret de delegació en el tinent d'alcalde, Sr. Jordi Casals i Prat, per a la celebració d'un matrimoni civil Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació al Sr. David Forcada per a la celebració d'un matrimoni civil Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor Sr. Josep M. Soldevila, per a la celebració d'un matrimoni civil Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor Sr. Xavier Lozano, per a la celebració d'un matrimoni civil Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en la regidora Sra. Irene Hernàndez, per a la celebració d'un matrimoni civil DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local áprovades des de l'última sessió plenària DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals 4.- PRECS I PREGUNTES 2

3 5. INFORMACIONS Desenvolupament de la sessió: 1. ACTES PENDENTS D'APROVAR 1.1. PLE2014/5 Ordinària 26/05/2014 L acta s aprova per unanimitat dels membres assistents sense modificacions. 2. PROPOSTES DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT 2.1. ALCALDIA Aprovació de les festes locals per l'any ACORD: Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada any, el requeriment per tal que aquesta Corporació acordi i els proposi amb antelació al 30 de setembre de 2014-, les dates de celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l any 2015, d acord amb l article 37.2 de l Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals dues tindran caràcter local, i d acord amb el Decret 177/1980, de 3 d octubre, en què s estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d Empres i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. L article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l acord per part del municipi és competència del plenari municipal, És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d aquest municipi, per l any 2015, en les dates que s indiquen a continuació: Dissabte, 1 d agost, Festa major. Dilluns, dia 21 de setembre, Rocaprevera. Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma escaient. 3

4 VOTACIÓ: La proposta s aprova per unanimitat dels setze membres assistents Manifest dels càrrecs electes locals de Torelló a favor del dret a decidir del poble de Catalunya i en suport a la consulta del 9 de novembre ACORD: Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs electes locals que som o hem estat del nostre municipi, els sotasignats volem manifestar el nostre ple compromís amb el procés que ens ha de conduir a exercir el dret a decidir sobre el futur polític del nostre país i, en conseqüència, amb la consulta prevista pel proper 9 de novembre. Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l Ajuntament de TORELLÓ a través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors democràtics, de la nostra convicció que és la voluntat popular la que configura les lleis i les normes i que aquestes no poden mai coaccionar una clara majoria com és el cas de la ciutadania de Catalunya que reclama poder decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur del país. Aquesta reivindicació s ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les institucions de l Estat espanyol i també s ha anat constatant la incapacitat d aquest Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional interna. Lluny d aquest reconeixement, que potser hagués facilitat un encaix còmode de la nació catalana en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els seus principals partits polítics, han optat per recentralitzar l Estat, incomplir els compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat nacional, atacar constantment eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com la immersió lingüística a les escoles o agreujar una situació de dèficit fiscal absolutament insostenible des d un punt de vista econòmic i social. La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou Estatut d Autonomia, va significar un punt d inflexió en les relacions Catalunya-Espanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a les urnes era secundària davant l opinió d un Tribunal, ja aleshores fortament desacreditat i fins i tot caducat. La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquesta sentència, i sobretot la gran manifestació de l 11 de setembre del 2012 i la impressionant Via Catalana de l 11 de setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per l Assemblea Nacional Catalana, varen significar l eclosió de la voluntat molt majoritària de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, inclosa l opció d esdevenir un estat independent. A nivell polític-institucional, les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una clara majoria compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d aquí, la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o l acord de sis forces polítiques el 12 de desembre de 2013 sobre el contingut i la data de la consulta, han anat configurant l imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el 4

5 9 de novembre, posar la decisió sobre el futur polític del país en mans de la ciutadania, és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el seu dret a l autodeterminació. Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels Diputats d autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força per la societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre societat civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la conjuminació de l energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política. En aquest context decisiu que les persones sotasignats, que som o hem estat electes locals de TORELLÓ en l etapa democràtica: És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda: Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el seu futur polític de manera lliure i democràtica. Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el govern de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la consulta prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat. Reconeixem l important paper que el municipalisme català està jugant per tal de poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre país, i en particular al de TORELLÓ, la màxima col laboració i lleialtat institucional per fer possible la consulta del 9 de novembre. Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l exercici del dret a decidir s esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors democràtics, del diàleg i de la cohesió social. Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el futur polític del nostre país. I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l Associació de Municipis per la Independència. INTERVENCIONS: Sr. JAUME VIVET: Aquest manifest ens l ha fet arribar l AMI, Associació de Municipis per la independència. És per donar una mica més de suport i rellevància a tot el tema del municipalisme català i de la necessitat que tenim de portar a terme la consulta el 9 de novembre. Per tant, ens va semblar oportú presentar-lo i esperem que s aprovi. Sra. ROSER MAS: Des del nostre grup sempre hem donat suport a aquestes iniciatives i evidentment, continuarem donant suport a tot el que suposi treballar pel dret a decidir dels catalans i catalanes i, per tant, també a aquest manifest. De totes maneres, ens sobta que aquest document ens dóna la impressió que no està presentat per presentar-lo a un ple 5

6 d aquesta mateixa manera; diuen: en aquest context decisiu que les persones sotasignants que som o hem estat electes locals de Torelló a l etapa democràtica ens dóna la impressió que hauria de comptar amb els càrrecs electes d altres etapes i que potser hauria d haver estat fins i tot al revés: potser acompanyat d eles signatures d altres càrrecs d altres moments en el moment en què es presentés aquí. De totes maneres, jo entenc que en tot cas ho aprovem aquí i després ho signem, perquè parla de sotasignats; em resulta una mica confusa la manera, el format i a vegades sembla que fem les coses, perquè s han de fer i no tant amb una certa lògica i consciència de coses ben fetes, que és una mica la impressió que dóna aquest document, tot i que subscrivim absolutament el que diu i sempre hi donarem suport, ens dóna la impressió que potser és una mica confús i que potser no és exactament el format del document que s havia de presentar al ple. De totes maneres, torno a insistir que hi donarem suport. Sr. JOSEP M. SOLDEVILA: Vostès saben perfectament que jo he repetit infinitat de vegades que jo considero que una societat té dret a decidir; l altra cosa és que ho vulguin entendre o vulguin ignorar el que dic sempre. El problema és els fets i com es fa la cosa. Amb aquesta proposta, si ho presentés gent que respecta la llibertat del pensar dels que pensem diferent, sigui, perquè ens fem més preguntes, o perquè tenim dubtes, el meu vot seria favorable, però jo crec que s informen més el que es vol que la gent sàpiga i no els pros i els contres, ni la veritat plana i llana com ha de ser. S han gastat milions d euros en informació, que han estat mitges informacions, per una cosa que realment no sabem si es podrà fer. En canvi, s han deixat de pagar coses tan vitals com són farmàcies, la llei de dependència, que hi ha gent que fa més de dos anys que no cobren; ho trobo bastant... no ho veig gaire clar! Jo crec que un poble enganyat és això, és un poble que l han enganyat sempre, que la majoria, que sempre s aborda i es diu, amb aquesta manipulació dels mitjans d informació no saben el que volen i per descomptat, no és una societat que té molta gent; les masses no sustenten la veritat, només tenen superioritat numèrica. Per això, ja en tenen prou per aconseguir el seu fet i si volen defensar aquest dret a decidir, aquesta cohesió social amb diàleg, comencin demostrant que són dignes, explicant la veritable veritat a la gent, amb els pros i els contres. En aquesta vida no hi ha èxits ni fracassos, ni càstics, ni premis, només conseqüències dels fets que fem cada un de nosaltres i no és mèrit ser tolerant, però si que és un crim no ser-ho. Sr. JORDI CASALS: Nosaltres donarem suport a aquest text que ens ha fet arribar l Associació de Municipis per la Independència, de la qual en formem part. Reiterem així el suport de l Ajuntament de Torelló si ho aprova el ple municipal, que això sembla, amb el dret a decidir el 9 de novembre sobre el futur nacional de Catalunya, sobre la seva independència, o no. Trobo una mica pervers contraposar temes com el que es deixa de fer per donar cabuda al dret a decidir; això és posar preu a la democràcia, i per a nosaltres la democràcia no té preu i el 9 de novembre, del que es tracta és democràcia, d escollir, dels que estiguem a favor de la independència poder-hi votar a favor, i els que hi estiguin en contra, votar-hi en contra i abans de la consulta del 9 de novembre, del que és tracta és que els que estiguem a favor de la independència, explicar, perquè ha de servir la independència, i els que estiguin en contra, perquè s hi oposen, sense manipulacions, ni coses d aquestes. Tots aquests suports que donem des de l Ajuntament i que hem fet reiteradament sobre el 9 de novembre, és sobre la democràcia, sobre el dret a decidir; és a dir, que aquí no manipulem el que estem parlant, si no que estem parlant de democràcia i nosaltres, plenament a favor i amb ganes de poder fer la campanya per al SI-SI. 6

7 Sr. MANEL ROMANS: Nosaltres, des del grup de convergència i Unió també hi donarem suport. Com ja hem fet en altres vegades en aquest ple, crec que era el mes de gener que també ja vam presentar una moció recolzant el dret a decidir. Nosaltres el que creiem és que la democràcia s ha d exercir; no parlem d independència. Jo penso que en aquests moments només parlem d una consulta. La independència, en tot cas vindrà després; de moment, l única cosa que volem és que ens deixin exercir el dret democràtic com és el dret al vot, res més. Per tant, nosaltres hi donarem suport i el que voldríem és que tots els ajuntaments de Catalunya fessin el mateix que nosaltres i ens féssim visibles i que veiessin que les corporacions locals estem a favor del dret a decidir, de la democràcia; que llavors potser els resultats serà el que serà, però el que no ens poden negar i no contestaré ara el senyor de plataforma per Catalunya, perquè penso que hi ha moltes incongruències en el que ell ha dit, allà ell; suposo que si algun dia hi ha algun ciutadà que li demana explicacions haurà de demostrar que tot el que diu és veritat; jo penso que hi havia moltes mentides i incongruència en el que ha dit-. Nosaltres el que farem és recolzar això i l única cosa que volem és ser demòcrates i que no siguin com aquests senyors d Espanya que sempre se n omplen tant la boca i quan és l hora, a l hora de la veritat no et deixen exercir un dret tan democràtic com és el dret a votar. Sr. JOSEP M. SOLDEVILA: Vull deixar molt clar, perquè sembla que les paraules s entenen com es vol, que el dret a decidir l he respectat sempre, però el que no puc respectar és la manipulació que hi ha hagut al darrere, per mitjans d informació i pel mateix govern de Catalunya. Perquè una cosa és detectar i implantar el dret a decidir, que és democràtic, i l accepti, i l altra cosa és parlar per darrera d una independència i una sèrie de factors i de coses que no s han explicat correctament a la gent; el dret a decidir és el dret a decidir; deixem estar la independència! Estem dient un dret a decidir i no una manipulació constant, constat i això no són pas mitges paraules- i no s han explicat les veritats com són; s han explicat els pros i no les contres, coses bones, mai les dolentes. VOTACIÓ: La proposta s aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació atès el resultat que s especifica a continuació: Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d ICV-EUiA-E Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC Abstencions: HISENDA Compte General de l'ajuntament de l'exercici 2013 ACORD: El compte general de l'ajuntament de l'exercici 2013, ha estat elaborat d'acord amb el conjunt normatiu següent: 7

8 - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. - Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostaria. - Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei d'hisendes locals. - Instrucció de comptabilitat, Ordre del Ministeri d'economia i Hisenda, de 17 de juliol de Ordre de 20 de setembre de 1989, d'estructura pressupostària. - Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general pressupostària. D'acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació, està format per: 1. Documents bàsics: 1.1. Estats i comptes anuals. - Balanç de situació. - Compte de resultats. - Quadre de finançament anual. - Liquidació del pressupost. - Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats. - Estat dels compromisos de despeses amb càrrec a exercici futurs. - Estat de la tresoreria. - Estat del deute Annexos als estats i comptes anuals. - Balanç de comprovació. - Estats de modificació de crèdits. - Estats de compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos futurs. - Estat de despesa amb finançament afectat. - Estat del romanent de tresoreria. - Estat de situació del moviment d'operacions no pressupostàries. - Estat de situació i moviments en dipòsit. 2. Documentació complementària: Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos. - Estats de despeses i d'ingressos aprovats inicialment. - Relació de modificacions de crèdits de despeses i de les previsions d'ingressos aprovats inicialment. - Relació de les rectificacions i anul lacions i drets i obligacions dels pressupostos tancats. - Actes d'arqueig d'existències en caixa al final de l'exercici i conciliació de xifres en el cas de discrepàncies amb els saldos comptables. - Relacions nominals de deutors i creditors. Cal tenir en compte l'informe de la intervenció, relatiu al compte general de l'ajuntament, corresponent a l'exercici de Convé considerar el que disposen l'article 212 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 8

9 És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: Primer.- SOTMETRE al Ple de la corporació, l'aprovació del compte general de l'ajuntament de Torelló de l'exercici Segon.- Mitjançant l'edicte en el BOP de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la corporació, el compte general s'exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. INTERVENCIONS: Sr. JAUME VIVET: Aquí tal com he dit, portem a aprovar els comptes generals de l Ajuntament de Torelló de l any 2013, d acord amb l article 212 de la Llei d hisendes locals, que han d estar aprovades abans de l 1 d octubre i tramesos al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura en el seu cas. Aquests comptes recordem que van de ser presentats a la Comissió Especial de Comptes del 22 d abril i han d estar exposats pels terminis legals de 15 més 8 dies. A la sessió ja es va explicar detalladament el contingut. El romanent líquid de tresoreria se situa en euros, amb un endeutament a 31/12/2013 del 54,15%. La situació d estabilitat i sostenibilitat financera és correcta; a la data dels comptes no teníem cap ens depenent. Els ingressos s han realitzat respecte al pressupost en un 92,5% i les despeses en un 92,36%. Per tan, aquesta situació ha permès mantenir una situació còmoda en quant a la regla de la despesa. El romanent, d acord amb l article 32 de la Llei 2/2012, d estabilitat pressupostària, s ha de destinar principalment a reduir l endeutament net, però si l Ajuntament està en una situació financera correcta, pot destinar-la a inversió financerament sostenible, cosa que vam fer al ple del mes d abril: es va destinar l import màxim possible a la inversió de la xarxa d aigua. En quant a la situació de tresoreria es manté el pagament a 30 dies, registre d entrada i no hi ha hagut cap variació considerable de l endeutament, que continua oscil lant entre el 50 i el 55% segons parlem amb les dades de liquidació del nostre pressupost. Per tant, us demano el vot favorable a tothom. VOTACIÓ: La proposta s aprova per unanimitat dels setze membres assistents Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2014, per regularitzar despeses d'inversió i el seu finançament ACORD: 9

10 ANTECEDENTS A) Pel Decret de l Alcaldia de data 16 de juny de 2014, s inicia l expedient per regularitzar despeses d'inversió i el seu finançament: 1. Per Decret de l'alcaldia de data 30 de maig de 2013, es va iniciar l'expedient per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, per finançar inversions incloses en el pressupost de l'exercici 2013, per un import total de ,00 euros, dins el programa de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 12 de setembre de 2013, va aprovar la concessió a l'ajuntament de Torelló de dos crèdits pel finançament d'inversions, segons el detall següent, que varen ésser acceptats per la Junta de Govern Local de l'ajuntament del 7 d'octubre de 2013 i dels que es varen signar els convenis corresponents el 18 de novembre de 2013: Inversions a. fase Referència 36/2013 Orgànica Programa Econòmica Descripció de la inversió Import Millora i adequació edifici Torelló Jove 3.000, Millora edificis municipals i calefacció 5.000, Equips per a processos d'informació , Millora entorn La Carrera , Millores il luminació , Infraestructures i equipaments , Condicionament passarel la C. Sant Josep 7.892,00 IMPORT TOTAL PRÉSTEC ,00 Inversions a. fase Referència 35/2013 Orgànica Programa Econòmica Descripció de la inversió Import Reposició del ferm de carrers i places , Condicionament del clavegueram , Millores cementiri 5.000, Condicionament Oficina Pla de Barris ,00 IMPORT TOTAL PRÉSTEC ,00 A data d'avui no totes les despeses d'inversió abans relacionades s'han finalitzat i/o els imports gastats no han estat els previstos inicialment, per la qual cosa és fa necessari traspassar l'excés de finançament cap a altres inversions del mateix exercici 2013, en concret es tractaria de traspassar l'excés de finançament d'ambdós crèdits, ,27 euros de la 1a. fase i ,46 de la 2a. fase, al projecte "Rehabilitació piscines d'estiu", que es finançava el 50 per cent amb pressupost ordinari i en conseqüència caldrà finançar amb ordinari els projectes que es relacionen tot seguit i pels imports que s'indiquen en cada cas: Projecte Descripció de la inversió Import Equips per a processos d'informació 2.699, Condicionament Oficina Pla de Barris ,00 10

11 Maquinària, instal lacions i utillatge esports 666, Reposició del ferm de carrers i places 8.154,28 2. En data 24 de desembre de 2008 es va signar un conveni entre l'ajuntament de Torelló (a partir d'ara l'ajuntament) i els senyors: Carmen Martínez Ruiz, Concepció Martín Pérez, Concepción, Remedios, Alfredo i Alberto Sánchez Martín, José Sánchez Blanco, Ana María Rodríguez Muriana i els senyors Felipe Sánchez Martínez i José Manuel Sánchez Rodríguez, en relació a l'expropiació d'unes finques situades en el Pla Especial de Ges Centre i de la indemnització fixada pel Jurat d'expropiació de Catalunya de data 27 d'octubre de En el pacte tercer del conveni esmentat es preveia la indemnització per l'extinció i trasllat de l'activitat en una quantia de ,49 euros, renunciant als drets arrendataris de la finca. Quantitat que l'ajuntament havia de fer efectiva en el moment del desallotjament físic de la fàbrica, en el termini màxim de dos mesos des de la data del conveni. A aquests efectes el Ple de l'ajuntament, en sessió extraordinària del 29 de desembre de 2008, va aprovar la despesa a favor del Sr. Felipe Sánchez Martínez i altres, i "Anodizados Torelló, S.L." per import de ,49 euros, on s'incloïa la despesa d'indemnització per trasllat de l'activitat de ,49 euros. Per acord del Ple de l'ajuntament de 24 de febrer de 2014, es va aprovar la baixa de l'autorització i disposició de la despesa núm a nom de Felipe Sánchez Martínez, altres i Anodizados Torelló, S.L., d'import ,49 euros, ja que no procedia la indemnització perquè l'empresa Anodizados Torelló, S.L. no havia traslladat l'activitat que exercia a Malianta. Per tant s'hauria de donar de baixa la consignació pressupostària del projecte i també, i pel mateix import, s'hauria de donar de baixa el romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que la incorporació de la despesa a l'exercici 2014, es va fer amb aquest tipus de finançament, i donar per conclús el projecte esmentat. 3. Per Decret de l'alcaldia de data 10 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2014, per incorporació de romanents d'exercicis anteriors, es varen incorporar, entre d'altres, les despeses següents: Projecte Descripció de la inversió Import Mobiliari i estris ensenyament 209, Adequació i entorns del Museu de la Torneria , Soterrament de contenidors , Transf. de capital rehabilitació element comuns habitatges 1.500,00 El finançament de les quals no s'ha materialitzat, per tant cal donar de baixa les consignacions pressupostàries tant de les despeses com dels ingressos, i procedir al seu tancament definitiu. 4. En l'expedient del pressupost de l'exercici 2013 es va aprovar el projecte d'inversió de "Transferències de capital per la rehabilitació d'elements comuns", inclosa en el Pla de Barris, per import de ,00 euros, finançada a parts iguals per la Generalitat de Catalunya i el propi ajuntament. Per Decret de l'alcaldia de data 10 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2014, per incorporació de romanents d'exercicis anteriors, es va incorporar el projecte esmentat a l'exercici En l'expedient del pressupost de l'exercici 2014 es va aprovar el projecte d'inversió de "Transferències de capital per la rehabilitació d'elements comuns", inclosa en el 11

12 Pla de Barris, per import de ,00 euros, finançada a parts iguals per la Generalitat de Catalunya i el propi ajuntament. Per tal de poder fer una gestió conjunta de la despesa cal agrupar les consignacions dels dos projectes en un de sol, concretament en el de l'exercici Per acord del Ple de l'ajuntament de data 31 de maig de 2010, l'ajuntament de Torelló es va vendre dues parcel les, la núm. 1 i la núm. 4 del Pla Parcial La Caseta, a l'incasol, per finançar un seguit d'inversions. El conveni signat per ambdues parts, estipulava que es pagaria en quatre terminis, l'últim dels quals es vinculava al desenvolupament de la zona on s'ubicaven les parcel les. A data d'avui encara no s'ha desenvolupat i tot i que cada any s'ha anat comptabilitzat la dotació per insolvència del cent per cent de l'import que resta per cobrar, ,50 euros de base imposable i ,50 euros en concepte d'iva, seria recomanable desvincular aquest finançament dels diferents projectes i que sigui en el moment del seu cobrament quan es determini l'obra o servei a finançar. B) S han examinat els crèdits de l esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir sense pertorbació del servei, i s ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Partida/Projecte Nom Consignació inicial Proposta d increment ( ) Rehabilitació elements comuns. Pla de barris Consignació final , , ,00 Totals altes de crèdits : ,00 Consignació de despeses amb crèdits en baixa: Partida/Projecte Nom Consignació inicial Proposta de baixa Consignació final ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Transferències de capital. Rehabilitació elements comuns. Benestar Social Mobiliari i estris. Ensenyament Adequació i entorns Museu de la Torneria de la Vall del Ges Expropiació Anodizados Torelló Rehabilitació elements comuns. Pla de Barris Soterrament contenidors. Pla de Barris 1.500, ,00 0,00 209,62 209,62 0, , ,00 0, , ,49 0, , , , , , ,00 12

13 Totals baixes de crèdits : ,11 Consignació de crèdits d ingressos en alta: Partida Nom Consignació inicial Proposta d increment ( ) ( ) ( ) Transferències de capital. Generalitat de Catalunya. Pla de Barris Préstecs rebuts del sector públic Préstec 2014 inversions Consignació final , , , , , , , , ,00 Totals altes de crèdits : ,73 Consignació de crèdits d ingressos en baixa: Partida Nom Consignació inicial Proposta de baixa Consignació final ( ) ( ) ( ) Transferències de capital. Diputació de Barcelona. Esports Transferències de capital. Generalitat de Catalunya. Pla de Barris Transferències de capital. Generalitat de Catalunya. Pla de Barris Romanent de tresoreria per a despeses generals ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Préstecs rebuts del sector públic Préstecs rebuts del sector públic Préstec 2014 Préstec 2014 Préstec 2014 Préstec 2014 Préstec 2014 inversions inversions inversions inversions inversions 0,00 0,65 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 666, , , , , , , , , , , , , ,26 Totals baixes de crèdits : ,84 13

14 C) Intervenció ha emès el seu informe. FONAMENTS DE DRET 1. Les transferències proposades fan referència a despeses d'inversió de diferent àrea de despesa. 2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es proposa minorar. 3. Es compleixen l article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l article 41 del Reial decret 500/ Es compleix l article 12.3 de les Bases d Execució del pressupost de l exercici 2014, aprovades en el Ple de l Ajuntament del 23 de desembre de És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda: Primer.- Desafectar l'import de ,27 euros del préstec concertat amb la Diputació de Barcelona dins el programa de Caixa de Crèdit Local, referència 36/2013, de les obres d'inversió següents: Orgànica Programa Econòmica Descripció de la inversió Import a desafectar Equips per a processos d'informació 2.773, Millora entorn La Carrera 7.980, Millores il luminació 100,01 IMPORT TOTAL PRÉSTEC ,27 Segon.- Desafectar l'import de ,46 euros del préstec concertat amb la Diputació de Barcelona dins el programa de Caixa de Crèdit Local, referència 35/2013, de les obres d'inversió següents: Orgànica Programa Econòmica Descripció de la inversió Import a desafectar Condicionament del clavegueram 666, Condicionament Oficina Pla de Barris ,00 IMPORT TOTAL PRÉSTEC ,46 Tercer.- Afectar els imports especificats en el punt primer i segon d'aquest acord, a l'obra d'inversió següent: Crèdit de referència 36/2013: Orgànica Programa Econòmica Descripció de la inversió Import a afectar Rehabilitació piscines d'estiu ,27 IMPORT TOTAL PRÉSTEC ,27 Crèdit de referència 35/2013: 14

15 Orgànica Programa Econòmica Descripció de la inversió Import a afectar Rehabilitació piscines d'estiu ,46 IMPORT TOTAL PRÉSTEC ,46 Quart.- Desafectar dels projectes d'inversió que tot seguit es relacionen, els ingressos pendents de cobrament de la venda de dues parcel les, la núm. 1 i la núm. 4 del Pla Parcial La Caseta, a l'incasol: Projecte Descripció Import en (Base imposable) PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE TORELLÓ ,28 MAQUINÀRIA, INSTAL LACIONS I UTILLATGE, TEATRE CIRVIANUM , MAQUINÀRIA, INSTAL LACIONS I UTILLATGE, ESPORTS 958, MILLORA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 5.659,30 MAQUINÀRIA, INSTAL LACIONS I UTILLATGE, JOVENTUT I INFÀNCIA 1.923, LLAR D'INFANTS LA CABANYA, 2a. ANUALITAT , IES CIRVIANUM. ADEQUACIÓ PATI 2.307, REHABILITACIÓ RIBA RIU TER 4.477, PLA D'INTERVENCIÓ EN ENTORNS A PROTEGIR 2.434, XARXA GUIFI 1.730, MOBILIARI I ESTRIS, SERVEIS GENERALS 357, EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 8.877, MOBILIAI I ESTRIS, SEGURETAT CIUTADANA 1.114, MOBILIAI I ESTRIS, PROTECCIÓ CIVIL 864, APARCAMENTS MUNICIPALS , ZONA VERDA U.A. CAN PARRELLA 3.846, CALL CAN ESCARRÉ - PLACETA CARRER CANIGÓ 2.729,28 PROJECTE MUSEOGRÀFIC I MUSEOLÒGIC MUSEU DE LA TORNERIA , ARXIU MUNICIPAL 6.729, ADEQUACIÓ DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS 5.824, REDACCIÓ DIFERENTS PROJECTES URBANÍSTICS , CONDICIONAMENT DE TERRENYS MUNICIPALS 1.823, MILLORA XARXA ABASTAMENT AIGUA 3.996, MILLORES CEMENTIRI MPAL , INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS , SENYALITZACIÓ SEMAFÒRICA, GEOGRÀFICA I MOBILITAT 2.619, PLA ACCESSIBILITAT I MILLORA D'ESPIAS URBANS , MAQUINÀRIA I EINES OBRES I SERVEIS 48, MILLORES MERCAT MUNICIPAL 9.579, TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL IMSERSO-FUNDACIÓ ONCE 7.267, ADQUISICIÓ QUADRE 115, REDACCIÓ PROJECTES URBANÍSTICS 2.643, UTILLATGE PISCINA COBERTA MUNICIPAL 766,95 TOTAL ,50 15

16 Cinquè.- Aprovar l expedient de modificació de crèdit núm. 11/2014 del pressupost de l Ajuntament, que consta a l'apartat B) dels antecedents, d'aquesta mateixa proposta. Sisè.- Exposar l'expedient de modificació núm. 11/2014 al públic, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat. Setè.- Notificar els punts un, dos i tres, del present acord, a la Diputació de Barcelona. INTERVENCIONS: Sr. JAUME VIVET: Aquí portem al ple una modificació de crèdit que més que una modificació és una endreça, perquè en el fons no canviem cap inversió d un costat a l altre, com seria propi d una modificació de crèdit. En primer lloc, modifiquem el finançament: es van demanar dos préstecs a Diputació a cost zero i l altre a l Euribor+3,75. Aquests préstecs, per poder-los cobrar, cal que justifiquem l obra per la qual es van demanar. Com que una part de l obra era l oficina de pla de barris de la caseta del jardí de Can Parrella i les altres, coses petites que avui encara no podem justificar, per poder cobrar canviem el finançament i així imputem a aquests préstecs part de les certificacions de l obra de la piscina i ho justifiquem. L altra part és dóna de baixa a nivell de partida, el projecte d anodizados Torelló, que ja s havia anul lat tot menys el projecte. En un altre bloc, hi ha sobrants de projectes de 2013 que no tenien finançament i s anul len tant els ingressos, com les despeses, essent neutre a nivell pressupostari; per exemple: la partida d adequació de l entorn del museu de la torneria, era una partida que es va posar al pressupost 2013, traspassada al 2014, però que no té finançament i, per tant, cal ajustar. El darrer bloc, que és el gros, fa referència a 33 projectes que es finançaven amb la partida de la venda de les parcel les d Incasòl. de la caseta; aquests projectes estan acabats, pagats i tancats, però a nivell de partida continua sense existir, perquè no hem cobrat l ingrés. Ara, el que fem és anul lar els 33 projectes i fer un dèficit que queda compensat per la creació d un sol projecte que sols té un ingrés i, per tant, superàvit; amb això tanquem 33 partides i continua existint la partida d Incasòl. com a pendent de cobrament. Sé que és complicat, però entenem que simplificar la comptabilitat amb l embolic que ens cau contínuament des del Ministerio, és una necessitat evident. Sra. ROSER MAS: Jo, com que ja sabeu que malauradament no vaig poder participar a les comissions informatives, em vaig perdre les explicacions exhaustives; ja em disculpareu, però una mica, nosaltres el que veiem, que és evident, malgrat hi ha una norma en aquests moments de rang superior, per dir-ho d alguna manera, que altera el normal desenvolupament dels pressupostos i dels comptes i de les partides i tota aquesta història econòmica, és que estem al mes de juny i ja portem 11 o 12 modificacions, un pilot! Nosaltres havíem dit, tant al pressupost de 2013, com als del 2014, que ens semblava que no estaven fets tant des del criteri de polítiques i d accions o actuacions concretes, si no una mica en funció de les partides que hi havia pendents de cobrament, o de no cobrament, o una mica anar veient com si fos una economia una mica més casolana si em permeteu el terme-, que no és ben bé el mateix, perquè parlem d unes altres quantitats. Llavors, tot i que us donem evidentment el vot de confiança en el sentit 16

17 que estem convençuts que els números són els correctes i que s està fent el que cal amb les directrius que ens venen marcades des de Madrid, com que no vam donar suport als pressupostos, tampoc ara no donaríem suport a aquestes modificacions, seguint una mica la coherència que vam dir en el seu moment, de no veure-ho excessivament clar i, per tant, no hi donaríem suport, perquè a més, ja no són inversions no acabades i coses que si que grinyolen una mica, com el tema de l entorn del museu de la tornaria, que a nosaltres ens semblava que s havia de tirar endavant i ara resulta que era una partida que no tenia finançament... això: que no ho veiem del tot clar, seguint aquesta línia que no veiem una línia clara d actuacions. Sr. JOSEP M. SOLDEVILA: No ens heu deixat intervenir ni en les ordenances, ni en els pressupostos; va quedar bastant clar! I estem parlant d excessos de democràcia i hem intentat ser bastant clars i dir les coses com són, però vostès no han actuat per nosaltres de la manera més coherent que jo he vist. Per tant, no crec que els puguem donar suport en una cosa que no hi hem intervingut o, millor dit: no ens han deixat intervenir! Sr. PERE GALOBARDES: Ara hem passat dos punts que argumenten precisament el poder tenir opció de decidir sense manipulació ni res; tenim aquí dos casos que l administració de l Estat el que està fent és posar dificultats contínues als ajuntaments, no només al país, si no als ajuntaments del nostre país, sense raó perquè en aquest Ajuntament s ha demostrat per activa i per passiva, en els comptes, que són sans i positius-; per tant, encara ens estan empitjorant les condicions de treball per als nostres ciutadans. Això és estar a prop dels ciutadans; per tant, són més argumentacions per donar a favor del dret a decidir, a nivell tècnic, netes i clares i fàcilment intel ligibles, encara que la proposta sigui complexa des del punt de vista comptable, perquè ho és! no deixa de ser una empresa, un ajuntament. Per això, el nostre total suport a aquesta modificació de crèdit. Sr. JAUME VIVET: Em resta dir que són modificacions per majors ingressos, i més n hi hagués! VOTACIÓ: La proposta s aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació atès el resultat que s especifica a continuació: Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del PSC-PM i de JpT-ERC-AM. Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i d ICV-EUiA-E Abstencions: Modificació parcial de les ordenances fiscals 2014: tarifa piscina, redacció de projectes i arxiu municipal. ACORD: 17

18 RELACIÓ DE FETS: Vista la sol licitud presentada per l empresa Sport Assistance 2000SL, en la que demana una variació en les tarifes dels cursos de natació per la temporada segons es detalla en la part resolutiva, així com fer un cobrament a compte en concepte de preinscripció. Vist que l increment de tarifes proposat a partir de 1 de setembre de 2014, és del 2%, increment ja previst en el pla de viabilitat, inclòs en el procediment concursal 235/2013 ja finalitzat. Vist l article 46 del RDL 2/2004 que determina que l obligació de pagar neix des de que s inicia la prestació del servei, si bé les entitats poden exigir una dipòsit previ, que correspondria al que l empresa sol licita com a cobrament a compte. No obstant, quan per causes no imputables a l obligat al pagament del preu, el servei no es presti, es procedirà a la devolució de l import corresponent. Atès que amb la LRSAL, s estan sectoritzan diferents organismes, consorcis així com la possible traspàs de serveis, aquest ajuntament preveu la possibilitat d haver de fer assessorament econòmico-comptable, a aquests ens, pel que es veu amb la necessitat d establir un preu/hora per les possibles tasques que es derivin d aquests traspassos. Vist l informe emès per l arxivera municipal en el que posa de manifest que la tarifa de l epígraf 7 de l ordenança fiscal nº6, taxa per a l expedició de documents administratius, en el seu punt 3 digitalització d imatges, té un import inoperatiu. En ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució Espanyola i per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda: PRIMER.- Aprovar les modificacio parcial de la tarifa pel servei de piscina coberta, quedant: A partir setembre 2014 CURSOS DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR Abonat TOTAL No abonat TOTAL NADONS 59,06 73,82 BENJAMINS 57,33 71,67 INFANTILS 57,33 71,67 NATACIÓ TERAPEUTICA 59,06 73,82 18

19 NADONS 2 DIES SETMANA 106,30 132,88 BENJAMINS 2 DIA SETMANA 103,20 129,00 INFANTILS 2 DIA SETMANA 103,20 129,00 ADOLESCENTS 2 DIES SETMANA 103,20 129,00 ADULTS 2 DIES SETMANA 106,30 132,88 GENT GRAN 2 DIES SETMANA 106,30 132,88 NATACIÓ TERAPEUTICA 2 DIA SETMANA 106,30 132,88 EMBARASSADES CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR Abonat TOTAL No abonat TOTAL Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana) ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL ,43 ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA ,43 ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ,43 ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL ,43 Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana) ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL SEGON.- Autoritzar d acord a l article 46 del RDL 2/2004 la possibilitat d exigir una quantia a compte en concepte de pre-inscripció en els cursets abans esmentats. TERCER- Modificar parcialment el preu públic de servei d assitència tècnica en la redacció de projectes i incloent el servei d assistència econòmica comptable, segons anex 1. QUART- Modificar la tarifa de l epígraf 7 de l ordenança fiscal nº6, taxa per a l expedició de documents administratius, en el seu punt 3 digitalització d imatges quedant el preu unitari a 1 /unitat. CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d anuncis de l Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l anunci d exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 19

20 el període d exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. ANEX 1.- PREU PÚBLIC REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL SERVEI D ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES i ASSISTENCIA ECONOMICA- COMPTABLE Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució espanyola i per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l Ajuntament de Torelló estableix el preu públic per la prestació del servei d assistència tècnica en la relació de projectes i assistència economica-comptable Article 2. Objecte Es regula la prestació del servei de preparació de projectes elaborats pels serveis d Arquitectura i Enginyeria i assistència econòmica-comptable de l Ajuntament de Torelló, en base a les peticions dels usuaris beneficiaris i a la resolució de l Ajuntament d atorgament de l ajuda. Article 3. Meritació L obligació de pagar el preu públic s acredita en el moment que es lliura el projecte a l usuari, o es presta el servei/hora. Article 4. Obligats al pagament Està obligat al pagament del preu públic l usuari que se n beneficiï de la prestació del servei objecte d aquesta ordenança. Article 5. Quantitat i Obligació de pagament 5.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança es calcularà prenent com a referència els barems orientatius d honoraris de col legi oficial d arquitectes i del col legi d enginyers de camins, canal i ports de Catalunya. 5.2 En el cas d assistència econòmica-comptable, el preu serà 30h/hora El pagament del preu públic s efectuarà en el moment de presentació, a l usuari obligat a realitzar-lo, de la corresponent liquidació Article 6. Aplicació de l Impost sobre el Valor Afegit Als preus públics calculat segons l article anterior, s hi afegirà l Impost sobre el Valor Afegit, vigent en cada moment, excepte en el cas del que el servei sigui requerit per una altre administració. Disposició final 20

SitemapGive and Take: WHY HELPING OTHERS DRIVES OUR SUCCESS | Akame ga Kill Schwerter der Assassinen (4) | Avast Mobile Security Antivirus premium apk download